:برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید.

«تبدیل زندان‌ها به مکان‌هایی امن»