دسته: اخبار

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۶ آبان

۱تیموتائوس ۱‏:‏۱۸ تا آخر ۲

«… تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دین‌داری و وقار بگذرانیم.» (۲‏:‏۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۶ آبان

هر که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت

نحمیا ۱۰:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.