اخبار ادیان شماره ۴۳ – ۱۷ اوت ۲۰۱۹ 

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.