اخبار ادیان

شماره ۹۱ – ۱ اوت ۲۰۲۰

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.