اخبار ادیان شماره ۱۳۲ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.