اخبار ادیان شماره ۱۳۹ – ۲۸ اوت ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.