گام اصلی: Em

ستایش حرمت

بندگردان ستایش حرمت، جلال و قوتاز آن تختنشین و بره تا ابدالابادستایش حرمت، جلال و قوتاز آن...

ادامه مطلب

پرچم‌های پیروزی

بند ۱ پرچم‌های پیروزی، افرازیم در نامشفریاد شادمانی، سراییمبرایشگوییم ای پادشاه، جلال بیاب بین...

ادامه مطلب

عمیق‌تر

بند ۱ عمیق‌تر، کمی عمیق‌ترعمیق‌تر مرا ببر به عمق‌هایتعمیق‌تر،...

ادامه مطلب

ملجای من تویی

بند ۱ ملجای من توئیماوای من توئیلبریز کن قلبم از سرود رهاییامیدم بر توست بندگردان امیدم بر...

ادامه مطلب

پدر آسمانی

بند ۱ پدر آسمانیجلال باد بر نام تواز حال تا ابدالاباداز حال تا ابدالاباد بند ۲ زانوها در نزدت خم...

ادامه مطلب

حضور نوازشگرت

بند ۱ حضور نوازشگرتاشک از چشمانم جاری سازدحضور پر محبتتوجودم را شعله ور سازد بند ۲ حضور پر جلال...

ادامه مطلب

نان روزانه

یکشنبه ۷ آذر

اشعیا ۲۱:‏۱-‏۱۲

«سقوط کرد! سقوط کرد! بابِل سقوط کرد!» (آیۀ ۹)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.