ریتم: 6/8

ستایش حرمت

بندگردان ستایش حرمت، جلال و قوتاز آن تختنشین و بره تا ابدالابادستایش حرمت، جلال و قوتاز آن...

ادامه مطلب

سخن بگو

بند ۱ سخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ماسخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ما بندگردان بریز بریزآتش...

ادامه مطلب

پدر آسمانی

بند ۱ پدر آسمانیجلال باد بر نام تواز حال تا ابدالاباداز حال تا ابدالاباد بند ۲ زانوها در نزدت خم...

ادامه مطلب

قلب من دست توست

بند ۱ قلب من دست توستجانم سر مست توستگر اسیر دنیامآزادیم دست توست وقتی یار ندارمتو هستی یار منوقتی...

ادامه مطلب

به که پناه برم

بند ۱ به که پناه برم، چون غمها در رسند؟به که پناه برم، چون قلبم بشکند؟از بهر این حال زارم، اکنون...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نان روزانه

پنجشنبه ۲۹ مهر

اشعیا ۲:‏۱۲ تا آخر

«زیرا خداوندِ لشکرها را روزی است.» (آیۀ ۱۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ مهر

مرد عادل چه می‌تواند بکند؟

مزمور ۳:۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.