برچسب: ایام روزه

Loading

نان روزانه

‌شنبه ۱۰ خرداد

میکاه ۳:‏۱‏-۸

« آیا بر شما نیست که انصاف را به جا آورید؟ ای شما که از نیکویی بیزارید و بدی را دوست می‌دارید…» (آیات ۱‏-۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۰ خرداد

بیابان بوستان شود

اشعیا ۲:۳۵

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.