برچسب: برخورد مناسب

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۱ تیر

عزرا ۸:‏۱۵ تا آخر

«... او ما را مستجاب فرمود.» (آیهٔ ۲۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۳۱ اردیبهشت

به آفریننده خود توکل کن

مزمور ۱:۱۳۹-۳

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.