برچسب: زندگی

Loading

نان روزانه

شنبه ۹ اسفند

پیدایش ۴۴‏:‏۱‏-‏۱۷

«یوسف به پیشکار خانه‌اش گفت: ”برخیز و در پی آن مردان برو…“» (آیۀ ۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۹ اسفند

در ناتوانی توانا

دوم قرنتیان ۱۲:‌۱۰

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.