برچسب: مردان

Loading

نان روزانه

یکشنبه ۴ آبان

متی ۲۲‏:‏۳۴ تا آخر

«خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.» (آیهٔ ۳۷)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۴ آبان

دعا کنید و عمل نمایید

نحمیا ۵:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.