برچسب: مرد

Loading

نان روزانه

جمعه ۸ اسفند

پیدایش ۴۳‏:‏۱۶ تا آخر

«پس ایشان با او نوشیدند و خوش گذراندند.» (آیۀ ۳۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۸ اسفند

غلبه یافته بر دنیا

اول یوحنا ۵:‌۱۹

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.