برچسب: مسیحی

Loading

نان روزانه

جمعه ۲۰ تیر

لوقا ۱۹:‏۱-‏۱۰

«… اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم…» (آیهٔ ۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۰ تیر

روزی در برابر شاه‌شاهان

فیلیپیان ۱۰:۲- ۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.