برچسب: شنیدنی

قسمت ۲۲: حق شهروند مسیحی در ایران – کشیش منصور برجی

در یک گفتگو مهم با موسس و مدیر کمته ماده ۱۸، کشیش منصور برجی درباره حق و حقوق شهروند مسیحی در ایران، به ما ۵ نکته مهم را که طبق قوانین حقوق بشر است و دولت ایران نیز آن را امضا کرده است یادآور می شود

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

یکشنبه ۲۲ تیر

اشعیا ۵۵:‏۱۰-‏۱۳

«… و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت.» (آیهٔ ۱۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۲ تیر

آنها خواهند افتاد، اما ما خواهیم ایستاد

مزمور ۷:۲۰- ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.