برچسب: شنیدنی

قسمت ۲۲: حق شهروند مسیحی در ایران – کشیش منصور برجی

در یک گفتگو مهم با موسس و مدیر کمته ماده ۱۸، کشیش منصور برجی درباره حق و حقوق شهروند مسیحی در ایران، به ما ۵ نکته مهم را که طبق قوانین حقوق بشر است و دولت ایران نیز آن را امضا کرده است یادآور می شود

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

یکشنبه ۱۷ فروردین

متی ۲۱:‏۱‏-۱۱

«هوشیعانا بر پسر داوود!» (آیهٔ ۹)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۶ فروردین

۵۶ درجه زیرصفر

مزمور ۲۳:۷۳- ۲۴

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.