برادر آرمان رشدی معلمی صادق، اندیشمند، خوش‌رو، متعهد و پیشکسوت در عرصهٔ تعلیم و تربیت، ترجمه و نویسندهٔ کتاب‌های باارزش ادبیات مسیحی فارسی بودند، که امروز فقدان ایشان را نه تنها خانواده و دوستان ایشان؛ بلکه جامعهٔ مسیحی فارسی زبان دنیا احساس می‌کند.

خدا را برای زندگی ارزشمند ایشان که وفادارانه در هر شرایطی به خدمتِ ماندگار خود ادامه دادند، شکر گذاریم. و آرامش و تسلی خداوند را بر خانواده،‌ دوستان و تمام علاقمندان به ادبیات مسیحی فارسی خواهانیم.


برادر آرمان رشدی،‌ استاد و معلم الهیات، مترجم و نویسندهٔ مسیحی، در سال ۱۳۳۲ (۱۹۵۴) چشم به جهان گشودند، از کودکی علاقهٔ بسیاری به خدا و امور الهی داشتند. در۸ سالگی در اثر دیدن فیلم بن‌هور و نیز تحت تأثیر گفته‌های پدرشان، به مسیح علاقمند شدند و در ۱۵ سالگی شروع به شرکت در جلسات کلیسای جماعت ربانی کردند و یک سال بعد تعمید گرفتند.

از ۱۹ سالگی مشغول به خدمت در کانون شادی شدند و به‌تدریج علاقهٔ وافری به این خدمت پیدا کردند؛ طوری که حدود بیست سال به خدمت ادامه دادند. در عین حال، در کلیسا به خدمت موعظه و مدیریت آموزشگاه کتاب‌مقدس نیز پرداختند. در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۴) برای تدریس در آموزشگاه کتاب‌مقدس ایلام به انگلستان مهاجرت کردند. پس از پنج سال تصمیم گرفتند به طور تمام وقت به ترجمهٔ کتاب‌های مسیحی بپردازند که تا روز آخر به این خدمت ارزنده ادامه دادند. درعین حال نیز، در سمینارها و برنامه‌های تلویزیونی در طول سال‌های خدمتی‌شان باعث برکت افراد زیادی شدند.

در ایران، موفق به اخذ مدرک کارشناسی در ادبیات فرانسه و مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت دولتی شدند، اما به‌خاطر علاقه‌ای که به الهیات مسیحی داشتند، همواره به مطالعهٔ کتاب‌های مربوطه ادامه دادند. بعد از مدتی، از راه مکاتبه به تحصیل الهیات پرداختند و در این رشته مدرک کارشناسی گرفتند و نیز یک دورهٔ فوق دیپلم در همین رشته از دانشگاه برایتون اخذ کردند.

از گنجیهٔ کتاب‌هایی که ایشان به ادبیات مسیحی فارسی هدیه داده‌اند را می‌توان : « کتاب الف»، « تفسیر کتاب‌مقدس»،« شواهد مسیحیت و رای دادگاه»،‌« علم تفسیر در مذهب پرتستان»، «سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ»، «معرفی آموزه‌های مسیحی»، «مسیحیت و کلیساهای آن» ، «سرگذشت مسیحیت در ایران زمین»، «کندو کاوی در مسیحیت»و … نام برد.