دسته: میلاد

تازه‌ترین مطالب

فصل انتظار میلاد – قسمت اول

خداوند به اَبرام گفته بود: «از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو…

Loading
Loading