دسته: صلیب و رستاخیز

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۱۹ اسفند

خروج ۱‏:‏۱‏-‏۱۴

«باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم.» (آیۀ ۱۰)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۹ اسفند

اگر شاگرد مسیح نبودم، آیا شما مرا دستگیر می‌کردید؟

اول پطرس ۴:۱۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.