دسته: ایمان پرمخاطره

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۳۰ دی

متی ۲۵‏:‏۱۴‏-‏۳۰

«زیرا به هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد…» (آیهٔ ۲۹)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۳۰ دی

با انداختن هر یک سنگ، پولس دیگری برخواهد خاست

دوم تیموتاؤس ۷:۴- ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.