دسته: هویت

افکار زیرزمینی – قسمت پنجم

مائو تسه‌تونگ کشیشان را به زندان می‌انداخت، کتاب‌مقدس‌ها را می‌سوزاند و کلیساها را می‌بست، اما او بزرگترین و برجسته‌ترین پیش‌مبشر تاریخ کلیسا بود و باعث بزرگترین بیداری دنیا شد.

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

جمعه ۲۰ تیر

لوقا ۱۹:‏۱-‏۱۰

«… اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم…» (آیهٔ ۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۰ تیر

روزی در برابر شاه‌شاهان

فیلیپیان ۱۰:۲- ۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.