دسته: هویت

افکار زیرزمینی – قسمت پنجم

مائو تسه‌تونگ کشیشان را به زندان می‌انداخت، کتاب‌مقدس‌ها را می‌سوزاند و کلیساها را می‌بست، اما او بزرگترین و برجسته‌ترین پیش‌مبشر تاریخ کلیسا بود و باعث بزرگترین بیداری دنیا شد.

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

شنبه ۹ آذر

حزقیال ۴۷:‏۱-‏۱۲

«... مکان گستردن تورها خواهد بود.» (آیۀ ۱۰)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۹ آذر

برای فرزندان خدا هرگز آنقدر دیر نیست

داوران ۲۷:۲۰- ۲۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.