دسته: هویت

افکار زیرزمینی – قسمت پنجم

مائو تسه‌تونگ کشیشان را به زندان می‌انداخت، کتاب‌مقدس‌ها را می‌سوزاند و کلیساها را می‌بست، اما او بزرگترین و برجسته‌ترین پیش‌مبشر تاریخ کلیسا بود و باعث بزرگترین بیداری دنیا شد.

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

جمعه ۴ مهر

اعمال رسولان ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۱

«مترس! سخن بگو و خاموش مباش!» (آیۀ ۹)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۴ مهر

۳۰۰ سرباز در برابر ۱۳۵۰۰۰ نفر!

داوران ۲:۷

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.