دسته: هویت

افکار زیرزمینی – قسمت پنجم

مائو تسه‌تونگ کشیشان را به زندان می‌انداخت، کتاب‌مقدس‌ها را می‌سوزاند و کلیساها را می‌بست، اما او بزرگترین و برجسته‌ترین پیش‌مبشر تاریخ کلیسا بود و باعث بزرگترین بیداری دنیا شد.

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت

اول قرنتیان ۱۲:‏۱-‏۱۳

«باری، عطایا گوناگونند، اما روحْ همان است.» (آیهٔ ۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۸ اردیبهشت

چرا خود را پنهان می‌کنی؟

مزمور۱:۱۰-۵ و ۱۶-۱۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.