آیا تا به حال مورد جفا قرار گرفته‌اید؟

نیروهایی که در تعقیب شما هستند به دنبال مسیحِ در شما می‌باشند.