مهان‌نوازیِ ساده یک زوج سال‌ها بعد جان ِیک رهبر مسیحی را نجات داد.

”پروانه در پِکَن بالهای خود را تکان می‌دهد و انقلابی در قاره دیگر اتفاق می‌افتد.”