دسته: صبر

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۱۹ فروردین

مراثی ارمیا ۳:‏۱‏-۱۸

«مرا از راهم بیرون کشیده و پاره‌پاره کرده است.» (آیهٔ ۱۱)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۹ فروردین

پدرم گلوله خورد و مادرم تبعید شد

لوقا ۱:۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.