متاسفیم، مطلب مورد نظر یافت نشد

نان روزانه

یکشنبه ۲۲ تیر

اشعیا ۵۵:‏۱۰-‏۱۳

«… و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت.» (آیهٔ ۱۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۲ تیر

آنها خواهند افتاد، اما ما خواهیم ایستاد

مزمور ۷:۲۰- ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.