دسته: اهمیت اتحاد

Loading

نان روزانه

یکشنبه ۱۵ تیر

متی ۱۱:‏۱۶-‏۱۹، ۲۵-‏۳۰

«برای شما نی نواختیم، نرقصیدید.» (آیهٔ ۱۷)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۵ تیر

خدای بخشندهٔ همهٔ دلگرمیها

دوم قرنتیان ۶:۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.