دو فردی که کلام خدا به وضوح می‌گوید به آسمان برده شدند، چه کسانی بودند؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.