دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در هفتمین قسمت از فصل جدید، خواهران عزیز «آتنا فولادی» و «سارا محیی»، در مورد اولین حوزۀ اثرگذاری که خانواده است و اولین نقش ما به عنوان دختر خانواده صحبت می‌کنند و به توضیح این نکتۀ مهم می‌پردازند که اثرگذاری ما در وهلۀ اول به معنای نوع عملکرد و انجام مسئولیت‌ها در خانواده نیست بلکه تولد و بودنِ ما در خانواده و این جهان هستی، علیرغم تمام تجربیات تلخی که ممکن است نگاه ما را مخدوش کرده باشد، ارزشمند، مؤثر و مبارک است. امید است با درک و آگاهی از این حقیقت مهم، بتوانیم مسئولیت‌هایی که مربوط به ما هست را تشخیص و نسبت به انجام آن متعهد و کوشا باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.