هدف تارنمای «سلام مسیحی» اینست که موضوعات پیچیدۀ مسیحیت را به زبانی ساده و دلنشین، اما با کیفیتی مطلوب، در دسترس باورمندان مسیحی فارسی‌زبان قرار دهد. این موضوعات و مطالب، پس از نظرخواهی از دیگر ایمانداران، و بر اساس نیازهای عملی و واقعی ایشان، تهیه و بارگذاری می‌شود.

خداوند این افتخار را به ما بخشیده که هر روز مطلبی جدید، برخاسته «از شما، برای شما»، ارائه دهیم.