نان روزانه

«با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به...» یوحنا ۱۶: ۷

مطالعهٔ نان امروز

«آنگاه به ایشان گفت: شبّات برای انسان مقرر شده، نه انسان...» مرقس ۲: ۲۷ - ۲۸

مطالعهٔ نان امروز

«عیسی پاسخ داد: آیا ممکن است میهمانان عروسی تا زمانی که...» مرقس ۲: ۱۹

مطالعهٔ نان امروز

«حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش...» مرقس: ۲: ۱۰-۱۱

مطالعهٔ نان امروز

«عیسی در پاسخ گفت: مگر نخوانده‌اید که آفریننده جهان...» متی ۱۹: ۴ - ۵

مطالعهٔ نان امروز

«سپس گفت: شما زیرکانه حکم خدا را کنار می‌گذارید تا سنت...» مرقس ۷: ۹

مطالعهٔ نان امروز

«عیسی پاسخ داد: "شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب مقدس...» متی ۲۲: ۲۹

مطالعهٔ نان امروز

«سرانجام پسر خود را نزد باغبانان فرستاد و...» متی ۲۱: ۳۷ – ۳۹

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.