اجازه استفاده از مطالب سلام مسیحی

سلام مسیحی از استفاده مجدد، باز نشر و باز پخش متون منتشر شده بر روی این وب سایت استقبال می‌کند. توجه کنید که فروش مطالب سلام مسیحی اکیداً ممنوع است.

لطفاً هنگام استفاده از مطالب سلام مسیحی، با افزودن موارد زیر به نام سلام مسیحی به عنوان مالک اثر اشاره کنید:

  • لینک مقاله اصلی بر روی سایت www.salammasihi.com،
  • اطلاعات ذیل به همراه هر مقاله:
    • حق تکثیر (کپی رایت) این مطلب در سال ۲۰۲۲ به نام سلام مسیحی به ثبت رسیده است. باز نشر با اجازه سلام مسیحی به نشانی: support@salammasihi.com

در صورتی که از بخش‌هایی از یک مقاله استفاده می‌کنید، از شما درخواست می‌شود در مطلب خود به این نکته اشاره کنید که بخش مورد استفاده از متن اصلی برگرفته شده و از دخل و تصرف در معنی، دست بردن در نام یا کلیت اثر خودداری نمایید. حق فسخ اجازه استفاده از مطالب در هر زمان برای سلام مسیحی محفوظ است.

پخش اینترنتی ویدیوهای سلام مسیحی تنها برای استفاده شخصی مخاطبان است و هرگونه پخش، باز پخش یا هر استفاده دیگری از این برنامه‌ها، بدون اخذ مجوز صریح کتبی سلام مسیحی ممنوع است.

لطفاً برای دریافت مجوز استفاده مجدد از هر متن، عکس، صدا یا فیلم سلام مسیحی، با این نشانی مکاتبه کنید: support@salammasihi.com.

شیوه نقل مطلب

به هنگام استفاده از مطالب سلام مسیحی جهت کارهای پژوهشی و تعلیمی، لطفاً از شیوه نقل قول‌های رایج استفاده کنید.