شرایط استفاده از محتوای سایت

سلام مسیحی از باز نشر و باز پخش مطالب منتشر شده بر روی این وب‌سایت استقبال می‌کند. توجه کنید که فروش مطالب سلام مسیحی اکیداً ممنوع است. لطفاً هنگام استفاده از مطالب، با افزودن موارد زیر به «سلام مسیحی» به‌عنوان مالک اثر اشاره کنید:

  • لینک مطلب اصلی بر روی سایت salammasihi.com
  • اطلاعات ذیر به همراه هر مقاله:
    حق تکثیر (کپی رایت) این مطلب در سال ۲۰۲۱ به نام سلام مسیحی به ثبت رسیده است. باز نشر با اجازهٔ سلام مسیحی به نشانی: support@salammasihi.com

در صورتی که از بخش‌هایی از یک مطلب استفاده می‌کنید، از شما درخواست می‌شود در مطلب خود به این نکته اشاره کنید که بخش مورد استفاده از متن اصلی برگرفته شده است. از دخل‌و‌تصرف در معنی و دست‌بردن در نام یا کلیت اثر خودداری نمایید. حق فسخ اجازهٔ استفاده از مطالب در هر زمان برای سلام مسیحی محفوظ است.

ویدیوهای سلام مسیحی تنها برای استفادهٔ شخصی مخاطبان است. بنابراین، هرگونه پخش، باز پخش یا هر استفادهٔ دیگری از این برنامه‌ها، بدون اخذ مجوز صریح کتبی سلام مسیحی ممنوع است. لطفاً برای دریافت مجوز استفادهٔ مجدد از هر عکس، صدا یا فیلم سلام مسیحی، با این نشانی مکاتبه کنید: support@salammasihi.com.

 

شیوهٔ نقل مطلب

به هنگام استفاده از مطالب سلام مسیحی جهت کارهای پژوهشی و تعلیمی، لطفاً از شیوهٔ نقل قول‌های رایج استفاده کنید.