محبت ما به خدا

اینکه ما انسان‌ها بتوانیم خدا را محبت کنیم، خود شامل دو پرسش اساسی می‌باشد:

  • اول: آیا ما اساساً می‌توانیم خدا را محبت کنیم؟
  • دوم: اگر پاسخ به پرسش اول، بله باشد؛ ما چگونه می‌توانیم خدا را محبت کنیم؟

پاسخ پرسش اول، بله است. فراموش نکنیم در این سلسله از نوشتارها قرار است که محبت را در آیینۀ کتاب مقدس بررسی کنیم. در کتاب تثنیه ۵:۶ صراحتاً می‌خوانیم: «یهوه خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت خود محبت کن.»

اما در خصوص پرسش دوم، شاید به‌نظر برسد که همین آیه، چگونه محبت کردن به خدا را در عبارت «با تمامی دل و جان و قوّت محبت نمودن»، تعریف می‌کند. اما با کمی دقت در می‌یابیم که در اینجا از گستره و شدّت این محبت سخن به‌میان می‌آید، و نه از چگونگی آن. لازم است که محبت ما به خدا با تمام وجودمان باشد. به قول معروف «با تک تک سلول‌هایمان» و با شدّت او را دوست داشته باشیم. تنها چنین محبتی می‌تواند ما را قادر سازد تا به آنچه که مسیح در انجیل یوحنا ۲۱:۱۴ گفته عمل نماییم.  

اما مسیح در انجیل یوحنا چه گفته است؟

در مسیر سفری که در قسمت اول این نوشتارها قول آن را داده بودیم، اینجا در آن قسمتی از رودخانه هستیم که تماشای یک صحنه ما را مجذوب خود می‌کند. این صحنه‌ای است که قایق ما را وا می‌دارد تا لختی در کناره درنگ کند، و ما با تأمل، به چنین صحنۀ جذابی در طول این سفر رودخانه‌ای بنگریم. مانند انجیل یوحنا که تمرکزش بر نگاه‌داشتن احکام است. اکنون همۀ نگاه‌مان را به سمت یوحنا ۲۱:۱۴ مایل می‌کنیم؛ عیسی از ما می‌خواهد که احکام او را نگاه داریم و از آنها پیروی کنیم و این را نشانۀ دوست داشتنش می‌داند.

ما برای اینکه خدا را محبت کنیم باید که احکام او را نگاه داریم، یعنی هم آنها را حفظ کنیم، و هم از آنها پیروی کنیم. می‌بینیم که حفظ کردن و نگاه‌داشتن احکام به‌ تنهایی کافی نیست. این کار فقط مقدمه‌ای است که باید در دنبالۀ آن به پیروی کردن و عمل به آن احکام منتهی شود.

اما این احکام چه هستند؟

لازم است ما ده فرمان را نگاه داشته و بدان عمل کنیم (خروج فصل ۲۰). عمل به ده فرمان به مثابه همان محبت کردن به خدا یا حکم نخستینی است که عیسی در یوحنا ۱۰:۱۵، صراحتاً آن را اعلام می‌کند. همین‌طور لازم است که همسایۀ خود را مثل نفس خودمان محبت کنیم.

خدای نامحدودی که آفرینندۀ هستی و فرمانروای مطلق آن است، رخصت می‌دهد تا ما انسان‌های محدود او را محبت کنیم. محبت کردنی که در قالب ده فرمان، دوست داشتن همسایه‌مان و فرمان‌های دیگری که در نامه‌های رسولان مسیح در عهد جدید آمده‌اند. فرمان‌هایی که باعث بنا و رشد روحانی ما می‌شود.

در ادامۀ سفری که در آیات کتاب مقدس برای یافتن معانی کاربردی محبت آغاز کرده‌ایم، در قسمت دیگر، به موضوع «محبت به همسایه» خواهیم پرداخت. اما مایلیم در این خصوص، شما عزیزان نیز دیدگاه‌های خود را از مفهوم «محبت کردن به همسایه» با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.