برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید:

«خشونت فیزیکی»