دسته: غم و اندوه

Loading

نان روزانه

پنجشنبه ۲ بهمن

یوحنا ۲‏:‏۱‏-‏۱۱

«هر چه به شما گوید، بکنید.» (آیهٔ ۵)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲ بهمن

دیگر مرا نه دلپذیر بلکه تلخ بخوانید

روت ۲۲:۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.