دسته: زنان پایه‌های مخفی پادشاهی خدا

زنان، پایه‌های مخفی پادشاهی خدا – قسمت دوم

وقتی شوهر تامار، «عیر» مُرد، یهودا دومین پسرش «اونان» را به او داد تا از او فرزندانی بیاورد. اما اونان با اجتناب از باردار کردن تامار باعث نارضایتی خدا شده، می‌میرد. یهودا، به‌ عوض درک این مطلب که پسرانش به‌خاطر شرارت خود مردند، تامار را مقصر دانسته و از وظیفۀ خود که دادن پسر سوم به شوهری تامار بود، سر باز می‌زند. تامار توسط یهودا فریب خورد…

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

پنجشنبه ۲۹ مهر

اشعیا ۲:‏۱۲ تا آخر

«زیرا خداوندِ لشکرها را روزی است.» (آیۀ ۱۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ مهر

مرد عادل چه می‌تواند بکند؟

مزمور ۳:۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.