زندگی نوین در مسیح - قسمت اول

بسیاری از ایمانداران، وقتی متوجه برخی از خطاهای خود می‌شوند، شاید از خود بپرسند که اگر «تولد تازه» یافته‌اند؛ پس چرا هنوز مرتکب فلان گناه یا فلان خطا می‌شوند؟

زندگی نوین در مسیح - قسمت دوم

در قسمت اول این مقاله، به موضوع «تولد تازه» در طول تاریخ کلیسا پرداختیم. گفتیم که پدران اولیۀ کلیسا، در چند سدۀ نخست از مسیحیت...

زندگی نوین در مسیح - قسمت سوم

در قسمت‌های پیشین به موضوعاتی مانند تولد تازه در طول تاریخ کلیسا، تولد تازه در عهد جدید و راه رسیدن به این تولد پرداختیم.‌اگر هنوز قسمت‌های اول و دوم را نخوانده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم این کار را انجام دهید؛ زیرا به شما کمک می‌کنند این بخش را بهتر درک کنید.

زندگی نوین در مسیح - قسمت چهارم

در بخش قبل در مورد اتفاقی که در تجربۀ «تولد تازه» می‌افتد صحبت کردیم. سپس برای بهتر درک کردن این موضوع، آن را با چند مثال توضیح دادیم...