پِنتیکاست چیست؟

پِنتیکاست چیست و چرا برای مسیحیان اهمیت دارد؟   برای پاسخ‌دادن به این سؤالات، باید اول بدانیم که معنی پِنتیکاست […]