نگرش مورمون‌ها به کتاب‌مقدس چگونه است؟ آیا ارزش کتاب‌مقدس برای مسیحیان و مورمون‌ها یکسان است؟ دیدگاه آنان دربارهٔ خدا چگونه است؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

اعتقادات مورمون‌ها (۲)

اعتقاد به خداها!

مورمون‌ها ادعا می‌کنند که به تثلیث اعتقاد دارند. اما ایشان برای تثلیث معنایی متفاوت با آنچه که مسیحیت در نظر دارد، قائل می‌شوند. در مسیحیت اعتقاد بر این است که پدر و پسر و روح‌القدس یک خدای واحد را تشکیل می‌دهند. اما مورمون‌ها معتقدند که این سه شخص‌، هر یک خدایی مستقل است‌. لذا، عملاً سه خدا وجود دارد. بروس مک‌کانکی که قبلاً از او نام بردیم‌، می‌گوید:‌ «از آنجا که هر یک از این سه شخص خدا است‌، واضح است که ما به تعدد خدایان معتقدیم‌. در نظر ما، در معنای خاص‌، این سه یگانه خدایانی هستند که می‌پرستیم‌. اما علاوه بر این‌، تعداد بی‌شماری شخصیت مقدس از عالم‌های بیشمار وجود دارد که به تعالی رسیده‌اند و بدینسان اینها نیز خدایان هستند.»
جوزف اسمیت گرچه در کتاب مورمون به وجود یک خدا معترف بود، اما در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش به تعدد خدایان اشاره می‌کرد. منظور او وجود سه خدا بود، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس‌. اما در ضمن‌، معتقد بود که انسان نیز با پیمودن مراحل تکامل و تعالی به مقام خدایی می‌رسد. بریگهام یانگ‌، جانشین جوزف اسمیت می‌گوید:‌ «من نمی‌دانم چند خدا وجود دارد. اما هیچ‌گاه زمانی نبوده که خدایان و عالم‌ها وجود نداشته بوده باشند و انسان‌ها از همین آزمایش‌ها که ما اکنون از آن می‌گذریم‌، نگذشته بوده باشند. این جریان از ازل بوده‌ و هست‌ و تا به ابد خواهد بود.»
جوزف فیلدینگ اسمیت‌، یکی از بزرگان مورمون‌ها می‌نویسد:‌ «اگر عیسی مسیح پسر خدا بود و پدر او خدای پدر بود، پس خدای پدر نیز پدری داشته است‌. آن پدر نیز پدری داشته و این جریان تا به نهایت به همین شکل ادامه می‌یابد.» اما علاوه بر تمام این خدایانِ پدر، مادر آسمانی‌ نیز وجود دارد. گرچه آموزهٔ مادر آسمانی که روح کودکان را در آسمان تولید می‌کند در هیچ‌یک از کتاب‌های مورمون‌ها نیامده‌، اما قطعاً تعلیمی است که مقامات ایشان به اعلام آن می‌پردازند.
جیمز تالمیج (James E. Talmage) می‌نویسد:‌ «به ما به‌وضوح تعلیم داده شده که خدا پدر روح‌های ماست و برای درک معنای واقعی این حقیقتِ پرشکوه‌، باید بدانیم که یک مادر روح‌ها نیز وجود دارد.» در کتاب انسان‌:‌ آغاز و سرانجام او چنین می‌خوانیم‌:‌ «همهٔ مردان و زنان شبیه به پدر و مادر آسمانی هستند و عملاً پسران و دختران الوهیت می‌باشند.» میلتون هانتر در این خصوص می‌نویسد:‌ «حقیقتِ اعجاب‌آور در مورد وجود مادری آسمانی‌ و نیز پدر آسمانی‌، جزو حقایق پذیرفته‌شدهٔ الهیات مورمون گردیده است‌.»
اورسون پْرات (Orson Pratt) در سال ۱۸۵۳ نوشت‌:‌ «در آسمان‌، یعنی در جایی که روح ما تولد یافت‌، خدایان بسیاری وجود دارد. هر یک از آنان زن یا زنان خود را دارد که پیش از رستگاری‌شان به آنان بخشیده شده بود، یعنی زمانی که هنوز در حالت فانی قرار داشتند. هر خدا به‌واسطهٔ زن یا زنانش‌، خانواده‌های بیشماری به‌وجود آورد؛… هر خدا به‌محض اینکه میلیو‌ن‌ها روح نر و ماده تولید کرد،… با پسران خود دنیای جدیدی را به‌وجود آورد، مشابه همین نظامی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم‌. او این روح‌های نر و ماده را به این دنیاها می‌فرستد تا در خیمه‌های گوشت و استخوان ساکن شوند… ساکنان هر دنیا باید پدر شخصی خود را تکریم و پرستش کنند، پدری که در آسمانی ساکن است که ایشان نیز قبلاً در آن سکونت داشتند.»
این است اجزاء و عناصر دنیای چندگانه‌پرستی مورمون‌ها. ایشان به خدایان متعدد باور دارند. گرچه معتقدند که پدر و پسر و روح‌القدس خدایان اصلی هستند و ما با آنان در ارتباطیم‌، اما معتقدند که خدایان بیشماری به‌جز آنان نیز وجود دارند. همین‌طور، معتقدند که ایشان نیز روزی خدا خواهند شد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.