قسمت اول - کجا هستی؟

در کتاب مقدس، زمان‌ها و شرایطی وجود دارند که در آنها به‌نوعی احساس و عاطفهٔ خدا را تجربه می‌کنیم..

قسمت سوم - بوی خوش

داستان نوح، حکایت یکی از دوران‌هایی است که انسان آن‌قدر دست به شرارت می‌زند که...

قسمت ششم - موسی

خدا قدم‌به‌قدم، به موسی اعتماد به نفس می‌دهد تا وی را برای کارهای بزرگ آماده کند...