مقدمه

با درود به همۀ شما عزیزان،

در یک سلسله از نوشتارها بر آن هستیم که با شما خوبان، در خصوص محبت و معنای کاربردی آن، سفری در دل کتاب مقدس داشته باشیم؛ البته مدعی آن نیستیم که بتوانیم همۀ حق مطلب را در این باره به جا آوریم اما سعی خواهیم کرد تا با استناد به آیات کتاب مقدس، معانی محبت را در آیینۀ تابناک آیه‌ها با یکدیگر مشاهده کنیم.

در لغت‌نامۀ دهخدا می‌خوانیم که «محبت» به معنای «دوست داشتن» است. در ادبیات کشورهای مختلف در خصوص محبت و دوست داشتن بسیار نوشته‌اند؛ در ادبیات فارسی نیز چنین است. مثلاً در مثنوی می‌خوانیم: «از محبت خارها گل می‌شود». وی محبت را وارد در طبیعت کرده، آن را در ساز و کار جهان مؤثر می‌داند.

دوستی می‌گفت: «به خاطرم هست یک روز فرزند خُردسالم از من معنای دوست داشتن را پرسید». فرزندش بارها از مادر بزرگش این جمله را نسبت به خودش شنیده بود؛ اما آنچه که در آن لحظه به ذهن دوست من خطور می‌کند، معانی عملی و کاربردی آن بود، پیش از اینکه نشان‌گر معنای لغت‌نامه‌ای دوست داشتن و محبت باشد. درحالی‌که‌ فرزندش بعد از پرسیدن سئوال به کار دیگری مشغول شده بود، او سعی می‌کرد پاسخ مناسبی برایش بیابد. در همین افکار بود که ناگهان صدای جیغ فرزندش بلند می‌شود، در یک لحظه به سمت او شیرجه می‌رود و او را که سرش به گوشۀ میز خورده و به شدت گریان بود در آغوش گرفته، مشغول نوازش و دلداری دادنش می‌شود.

در واقع به نظر می‌رسد که انسان حتی اگر معنای لغت‌نامه‌ای دوست داشتن و محبت را نداند، از اینکه دیگران نسبت به او اعمال محبت آمیز نشان دهند لذت می‌برد و در خود احساس خوشایندی می‌کند. این احساس البته دو طرفه است. به این معنی که زمانی که به کسی محبت می‌کنیم، در ما نیز احساسی برخاسته از رضایت‌مندی شکل می‌گیرد.

چنانکه در اول این مقدمه گفتیم، می‌خواهیم با شما سفری در دل کتاب مقدس، داشته باشیم. در این سفر، ما از میان آیه‌هایی که معانی مختلف و عملی محبت را شامل می‌شوند، عبور خواهیم کرد. این تجربه را به سوار شدن بر یک قایق و حرکت کردن در مسیر پر و پیچ و خم رودخانه تشبیه خواهیم کرد. در این مسیر گاهی در معانی الهیاتی تأمل خواهیم کرد. این تأمل مانند موقعی می‌ماند که قایق ما در جاهای عمیق رودخانه قرار می‌گیرد، همانطور که در آنجا برای دیدن کف رودخانه باید چشمان‌مان را تیز نماییم، برای مشاهده معنای محبت در ذات خدا (در آیه‌ای) نیز باید این‌ کار را انجام دهیم. هر چند امکان دارد در جاهایی نتوانیم کف آب را ببینیم؛ اما همواره شوق یافتن چیزی در آن عمق‌ها ما را مجذوب خود می‌سازد. قطعاً همه جای این رودخانه آنچنان عمیق نخواهد بود که ما نتوانیم کف آن را ببینیم و لذت بازیگوشانۀ آب تنی کردن در جاهای کم عمق آن را نچشیم. به عکس، در بسیاری از مکان‌ها و در لابه‌لای آیه‌ها، معانی کاربردی محبت را مثل جریان خنک آب رودخانه در یک بعد از ظهر گرم تابستان، به ذهن خود راه خواهیم داد تا از طراوت و شادابی آیه‌ها، معانی محبت بر آمده از آنها و از لذت روحانی سرشار شویم.

 راستی، حالا که با محبت بر آن هستید که با ما همراه شوید، می‌توانید در خصوص موضوع بعدی نوشتار ما که «محبت خدا به ما» می‌باشد، نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.