قدرت محبت

دوستان! حقیقتاً چه چیزی را می‌توانیم نام ببریم که مانند مرگ قدرتمند باشد؟ تصورش را بکنید که هر شخصی در این دنیا بالاخره خواهد مُرد. همۀ حاکمان قدرتمند این جهان، زمانی مغلوب مرگ خواهند شد. این حقیقتی مسلم و غیر قابل تغییر است. اگر بگوییم که این حقیقت که مرگ مثل حفره‌ای عظیم در انتهای زندگی در انتظار همگان است، سخنی اغراق آمیز به زبان جاری نساخته‌ایم. اما این می‌تواند مثل وزنه‌ای سنگین بر قلب ما فشار آورد، یعنی حتی می‌تواند به نحوی ما را دچار افسردگی نماید.

اما یک خبر خوش هم هست. این خبر خوش را کتاب مقدس به ما می‌دهد. آن خبر خوش این است که چیزی هست که مانند مرگ نیرومند است و حتی می‌تواند مرگ را مغلوب خود سازد. در کتاب غزل غزل‌ها ۸: ۶ (از کتب مقدس) می‌خوانیم که: «… محبت مثل موت زورآور (نیرومند) است» و در ادامۀ همین آیه می‌خوانیم: «آب‌های بسیار، عشق (محبت) را خاموش نتواند کرد و سیلاب‌ها آن را فرو نتواند نشانید! اگر کسی همۀ دار و ندار خویش را نیز به پای عشق(محبت) ریزد، به چیزی شمرده نخواهد شد!»  

در این آیات درخشان می‌خوانیم که محبت مثل مرگ نیرومند است. حتی از آن هم نیرومندتر است؛ زیرا قادر است که بر مرگ غلبه پیدا کند. البته این آیات در خصوص رابطۀ سرایندۀ غزل غزل‌ها با همسر مورد علاقۀ خویش است و به‌طور خاص احتمالاً این بخش از آیات در مورد علاقۀ آن همسر به سراینده است، اما قوم یهود همیشه کتاب غزل غزل‌ها را در خصوص رابطۀ خدا با قوم خود تفسیر می‌کرده است، چنانکه در عهد جدید نیز این مفهوم به رابطۀ کلیسا با مسیح تعبیر شده است.

از این دریچه، این کدام محبت است که می‌تواند مرگ ما را که در گناه بر ما چیره شده است (رومیان ۷: ۱۱) شکست دهد و به ما حیات جاودان عطا کند؟ غیر از محبتی که در کار مسیح بر صلیب نمایان شد؟ یعنی در «خدایی که جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.» (یوحنا ۳: ۱۶)

محبت این قدرت را دارد که نیروی گناهی را که باعث مرگ روحانی ما گردیده است شکست دهد. اما باید توجه داشته باشیم که لازم است ما این پیام محبت آمیزی را که در صلیب است و قدرت بی‌نهایت آن را باور کنیم. وقتی ما هنوز به قدرتی که در محبت است پی نبرده‌ایم چگونه قادر خواهیم بود که از مزایای این محبت استفاده کنیم؟

راستی، به‌نظر شما چه مواردی را می‌توان نام بُرد که می‌توانند باعث تقویت محبت ما به دیگران شوند؟ آیا قدرتی که در محبت است این توان را دارد که در برابر مشکلاتی که جهان امروز برای ما به‌وجود می‌آورد، باعث مقاومت و ایستادگی ما شود؟ چه آیات دیگری در کتاب مقدس می‌توان یافت که آنها را به قدرت محبت مرتبط ساخت؟

در قسمت بعد با ما باشید تا در خصوص «محبت در پذیرایی» با شما بگوییم. 

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.