سفر سوگواری - قسمت دوم

ممکن است زمانی طولانی بگذرد تا شخص متوجه شود که چه اتفاقی افتاده است. شوک اولیه می‌تواند باعث بی‌حسی فرد شود...

سفر سوگواری - قسمت هشتم

از آنجایی که نظرات خیرخواهانه‌ای که از افراد شنیده بودم من را به‌شدت زخمی کرده بود، من به خودم شک کردم...