عبور از سوگواری - قسمت دوم

علیرغم حضور بی چون و چرای مرگ به‌عنوان یک واقعیت مسلم در زندگی بشر، کمتر کسی حاضر است که خود را برای وقوع آن در زندگی نزدیکان و اطرافیان خود آماده کند...