آرامش در مسیح - قسمت اول

در موعظه‌ها و تعالیمی که خادمین مسیحی بیان می‌کنند، بسیار می‌شنویم که می‌گویند چنانچه به مسیح ایمان بیاوریم، آرامش و شادی خواهیم یافت...

آرامش در مسیح - قسمت دوم

در قسمت پیشین، آرامش‌ در مسیح را تعریف کردیم. سپس توضیح دادیم که آرامش چیزی فراتر از نشئگی و یا بی‌خیال بودن است...

آرامش در مسیح - قسمت سوم

در این قسمت به موضوع بخشایش خواهیم پرداخت. بخشایش، یکی ازعوامل مهمی است که در ما آرامش به‌وجود می‌آورد.

آرامش در مسیح - قسمت چهارم

در این قسمت به موضوع دیگری که آرامش را برای ما به ارمغان می‌آورد، می‌پردازیم. مطلب این هفته در مورد «وارستگی» می‌باشد...

آرامش در مسیح - قسمت پنجم

در قسمت قبل، به موضوع «وارستگی» پرداختیم. توضیح دادیم که وارستگی یعنی قطع هرگونه وابستگی به امور این دنیا و پرهیز از نگرانی‌ها برای امور زندگی...