آرامش در لحظات بحرانی

در این روزها که بلایای طبیعی گریبان مردم عزیز ما را گرفته، ایرانیان مسیحی در تمام نقاط دنیا، نه تنها […]