نان روزانه

کلام امروز: اول پطرس ۳: ۱۸ | مطالعهٔ کتاب مقدس: عبرانیان ۹: ۲۳ - ۲۸

کفاره گناهان

«زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصهٔ جسم کشته شد، اما در عرصهٔ روح، زنده گشت.» اول پطرس ۳: ۱۸

 

به احتمال زیاد مخاطب رساله اول پطرس جوامع پراکنده ایمانداران در امپراطوری روم بوده است. پطرس در این رساله کوشش می کند تا ایمان‌داران را به زیباترین و عمیق‌ترین شکل، دعوت به تعمق در معنای صلیب مسیح کند، زیرا برای وی صلیب همانا سرّ نهایی نقشه الهی برای نجات آدمیان است.

بسیاری از یهودیان در مواجهه با پیام صلیب از خود می پرسیدند که چگونه ممکن است خدا اجازه دهد مسیحی که فرستاده است با مرگ بر صلیب بمیرد؟ و بسیاری از یونانیان و رومیان نیز درد و رنج و تصلیب خدا را به سخره می گرفتند. «زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می‌شوند جهالت است، … ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می‌کنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیر‌یهودیان را جهالت». (اول قرنتیان ۱: ۱۸-۲۳)

پاسخ پطرس به این پرسش بسیار ساده و روشن است: «آن مرد بنا بر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد…» (اعمال رسولان ۲: ۲۳)  او به حسب مشیت ازلی خدا برای گناهان ما مرد تا فدیه کامل و جاودانی به جهت تمامی گناهان بشر باشد.

پطرس خاطر‌نشان می‌کند که مرگ مسیح نه تنها خدشه‌ای به جایگاه والای مسیح وارد نمی‌سازد، بلکه مرگ وی نقشه خدا را که از پیش توسط انبیا اخبار شده است به طور کامل به انجام می‌رساند، زیرا «…سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است، … و نیز، سنگی که سبب لغزش شود، و صخره‌ای که موجب سقوط گردد.» (اول پطرس ۲:  ۷ و ۸) این سنگ به راستی بنیاد معبد نوین و جلال یافته خداست. مرگ مسیح هر چند به ظاهر شکست به نظر می رسید، اما در واقع پیروزی کامل بر گناه، موت و شیطان بود.

صلیب مسیح بیان کنندهٔ راز محبت خداست، یوحنای انجیل نگار ما را به تعمق بر پهلوی سوراخ شده مسیح دعوت می کند که گویی از پهلوی وی «… چشمه‌ای به جهت طهارت از گناه و ناپاکی گشوده خواهد شد .» ( زکریا ۱۳: ۱)

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

اول پطرس ۳: ۱۸

زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصهٔ جسم کشته شد، اما در عرصهٔ روح، زنده گشت.

عبرانیان ۹: ۲۳ - ۲۸

۲۳پس می‌بایست شبیه چیزهای آسمانی با این قربانیها پاک شود، امّا اصل آنها با قربانیهایی بهتر از اینها. ۲۴زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساختۀ دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خودِ آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. ۲۵و نیز به آنجا داخل نشد تا خویشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر ساله به قُدس‌الاقداس داخل می‌شود، آن هم با خونی که خون خودش نیست. ۲۶زیرا در این صورت، مسیح می‌بایست از زمان آفرینش جهان، بارها رنج کشیده باشد. امّا او اکنون یک بار برای همیشه در نقطۀ اوج تمامی اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود، گناه را از میان بردارد. ۲۷همان‌گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است، ۲۸مسیح نیز پس از آنکه یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کِشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند، نجات بخشد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.