نان روزانه

کلام امروز: زکریا، فصل ۴ | مطالعهٔ کتاب مقدس: مزمور ۱مزمور ۲مرقس ۹:‏۳۸ تا آخر

تصویرپردازی در مورد درختان زیتون که به شکلی پایان‌ناپذیر، روغن چراغدان‌ها را تأمین می‌کنند، مؤید این است که خدا به‌یقین در معبدِ بازسازی‌شده حضور خواهد داشت. روغنی که قدس را روشن نگاه می‌دارد، از درختانی زنده سرچشمه می‌یابد و ممکن نیست تمام شود. پِیِ معبد گذاشته شده بود، اما عملیات تکمیل نشده بود. زروبابلِ فرماندار مأمور اتمام عملیات بود، اما «نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من». او و یهوشع کارگزاران و عوامل زمینی‌ای هستند که با نماد «پسران روغن» (یا «مردان مسح‌شده») معرفی شده‌اند. احیا و بازسازی صرفاً با روش‌های سیاسی عملی نمی‌شود. بدون پی‌ و شالودهٔ روحانی، هیچ امید اصیلی نمی‌تواند وجود داشته باشد، و امید برای قوم خدا نمی‌تواند از مشیّت خدا برای کل زمین جدا باشد. «چشمانِ» خدا در همه جا در گردش‌اند.
ما نیز در موقعیت خودمان، نیاز داریم این یقین و اطمینان را بازیابیم که خدا برای ما هدفی دارد. اما باید در عین حال، تصدیق کنیم که اتفاقات بسیاری می‌افتد که قادر به درکشان نیستم و حتی از آنها خبر هم نداریم. همسو‌ساختن خود با ارادهٔ خدا مستلزم صداقت و تعهد روحانی دائمی است. ما نمی‌توانیم نتیجهٔ کار و خدمت روزانهٔ خود را ببینیم، اما می‌توانیم دعا کنیم که این کار و خدمت ثمربخش گردد. آن «پسران روغن» (یا «مردان مسح‌شده»)- یعنی شاخه‌هایی که روغن به چراغدان‌ها می‌رسانند- «مسح‌کننده» نیز می‌باشند، نیز باید به یاد داشته باشیم که ما نیز برای کار خدا مسح شده‌ایم و از طریق آیین تعمید، با روح‌القدس مُهر گشته‌ایم.

دعای امروز

ای خدای قادر مطلق،
ای که پسرت راهی برای رسیدن به حضورت به روی ما گشوده،
راهی نو و زنده:
دلی خالص و اراده‌ای مستحکم به ما عنایت فرما
تا تو را در روح و راستی بپرستیم؛
به‌واسطهٔ عیسای مسیح، پسر تو و خداوندگار ما،
که با تو زنده است و سلطنت می‌کند،
در اتحاد با روح‌القدس،
یک خدا، اکنون و تا ابدالآباد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

زکریا، فصل ۴

آنگاه فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت، بازگشت و مرا همچون شخصی که از خواب بیدار شود، بیدار کرد. او مرا گفت: «چه می‌بینی؟» پاسخ دادم: «چراغدانی می‌بینم یکپارچه از طلا که روغندانی بر سرش و هفت چراغ بر آن است، و چراغهایی که بر سر آن است هفت لوله دارد. و در کنار آن، دو درخت زیتون هست، یکی به جانب راست روغندان و دیگری به جانب چپ آن.» آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت، پرسیدم: «سرورم، اینها چیست؟» فرشته پاسخ داد: «آیا نمی‌دانی اینها چیست؟» گفتم: «نه، سرورم.» آنگاه مرا گفت: «این است کلام خداوند به زروبابِل: نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه به روح من؛ خداوند لشکرها می‌فرماید. ای کوه بزرگ، تو چیستی؟ در برابر زروبابِل به همواری بدل خواهی شد. آنگاه او در میان فریادهای ”فیض! فیض بر آن باشد!“ سنگ سرِ آن را بیرون خواهد آورد.» و کلام خداوند باز بر من نازل شده، گفت: «دستان زروبابِل پی این خانه را نهاده، و دستان خود او نیز آن را تمام خواهد کرد. آنگاه خواهی دانست که یهوه خدای لشکرها مرا نزد شما فرستاده است. زیرا کیست که روز امور کوچک را خوار شمارد؟ مردمان چون شاقول را در دست زروبابِل ببینند، شادی خواهند کرد.» آنگاه مرا پاسخ داد: «این هفت، چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان می‌گردند.» پس من از او پرسیدم: «این دو درخت زیتون که به جانب راست و چپ چراغدان است، چیست؟» و باز از او پرسیدم: «این دو شاخۀ زیتون که در کنار دو لولۀ طلاست و روغن طلا از آنها جاریست، چیست؟» پاسخ داد: «آیا نمی‌دانی اینها چیست؟» گفتم: «نه، سرورم.» آنگاه گفت: «این دو پسران روغن هستند که نزد خداوندگار تمامی جهان می‌ایستند.»

مزمور ۱

خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده نشود، و در هر آنچه کند کام یابد. لیکن چنین نیستند شریران بلکه همچو کاهند که دستِ باد می‌رانَدشان. پس شریران را در داوری تابِ ایستادن نیست و نه گنهکاران را در جمع پارسایان. زیرا خداوند راه پارسایان را می‌پاید اما طریق شریران به نابودی می‌انجامد.

مزمور ۲

از چه سبب قومها می‌شورند و ملتها به عبث تدبیر می‌کنند؟ پادشاهان زمین به صف می‌شوند و فرمانروایان به مشورت می‌نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که «بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم.» آن که در آسمانها جلوس کرده، می‌خندد؛ خداوندگار ریشخندشان می‌کند. آنگاه در خشم خویش بدیشان سخن خواهد گفت، و به غضب خویش ایشان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گفت: «من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدسم صَهیون». و حال، من حکم را بازمی‌گویم، خداوند مرا گفته است: «تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته‌ام. از من بخواه، که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را مُلک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزۀ کوزه‌گر خُردشان خواهی کرد. پس حال خردمند باشید، ای شاهان، و ادب شوید، ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته می‌شود. خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می‌برند.

مرقس ۹:‏۳۸ تا آخر

یوحنا گفت: «استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیو اخراج می‌کرد، امّا چون از ما نبود، او را بازداشتیم.» عیسی گفت: «بازش مدارید، زیرا کسی نمی‌تواند به نام من معجزه کند و دمی بعد، در حق من بد بگوید. زیرا هر که بر ضد ما نیست، با ماست. آمین، به شما می‌گویم، هر که از آن سبب که به مسیح تعلّق دارید حتی جامی آب به نام من به شما بدهد، بی‌گمان بی‌پاداش نخواهد ماند. «و هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند لغزش خورَد، او را بهتر آن می‌بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بیاویزند و به دریا افکنند! اگر دستت تو را می‌لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که علیل به حیات راه یابی تا آنکه با دو دست به دوزخ روی، به آتشی که هرگز خاموش نمی‌شود. [ و اگر پایت تو را می‌لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که لنگ به حیات راه یابی، تا آنکه با دو پا به دوزخ افکنده شوی. جایی که کرم آنها نمی‌میرد و آتش خاموشی نمی‌پذیرد.] [جایی که کِرم آنها نمی‌میرد و آتش خاموشی نمی‌پذیرد.] و اگر چشمت تو را می‌لغزاند، آن را به در آر، زیرا تو را بهتر آن است که با یک چشم به پادشاهی خدا راه یابی، تا آنکه با دو چشم به دوزخ افکنده شوی، جایی که «”کِرم آنها نمی‌میرد و آتش خاموشی نمی‌پذیرد.“ «زیرا همه با آتش نمکین خواهند شد. نمک نیکوست، امّا اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می‌توان آن را نمکین ساخت؟ شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا به سر برید.»

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.