نان روزانه

کلام امروز: حزقیال ۳۶: ۲۲  | مطالعهٔ کتاب مقدس: حزقیال ۳۶: ۲۲- ۳۲

نام قدوس خدا

«ای خاندان اسرائیل من این را نه به‌خاطر شما، بلکه به‌خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امت‌هایی که به آنها رفته، بی‌حرمت نموده‌اید به‌عمل می‌آورم.»

حزقیال ۳۶: ۲۲ 

در این باب، حزقیال کوه‌های اسرائیل (به کوه ها… نبوت کرده… ۱، ۴، ۶ و ۸)  که نمادی از کل ملت اسرائیل است را مورد خطاب قرار داده، آنان را چنین وعده می‌دهد که سرزمین اسرائیل حاصلخیز، پرجمعیت و سرشار از آرامش خواهد شد (۸-۱۵).

این وعده‌ها و تحقق آنان از برای لیاقت و شایستگی قوم نبود که به آنان داده شد، بلکه خداوند به‌خاطر اسم قدوس خویش برای آنان این‌چنین کرد. هر چند که قوم در زمان پراکندگی‌شان بین غیریهودیان نام خدا را بی‌حرمت کرده، باعث گردیدند آنان چنین بپندارند که خدا قدرت ندارد قوم خویش را در سرزمینشان محفوظ نگاه دارد و از‌این‌رو است که اسیر گشته‌اند. (۳۶: ۲۰)

خداوند از طریق بازگرداندن قوم اسرائیل به سرزمینی که در عهد خود به آنان بخشیده بود (پیدایش ۱۲: ۷)، نام عزیز و عظیم خویش را تقدیس نمود تا امت‌ها بدانند که او یهوه است (۲۶: ۲۳). در پی این بازگرداندن به سرزمین موعود بود که خداوند وعده‌های خود را برای قوم این‌چنین برشمرد که شما را از هر کجا که پراکنده شده باشید گرد آورده (آیه ۲۴)، به همان زمینی که به پدران شما دادم در خواهم آورد (۲۸). این وعده‌ها زمانی به اوج خود می‌رسند که خداوند وعدهٔ نجات و رستگاری را می‌دهد و از پاکی و تازگی می‌گوید که نه از طریق آیین طهارت شریعت موسی، بلکه در اثر تبدیل دل و روح حاصل می‌گردد. (۳۱-۲۵)

منظور از «دل» کل ذات و وجود انسان است و «روح» به قدرتی دلالت دارد که بر ذهن مسلط است و کردار را هدایت می‌نماید. این وعده برای قوم، دلی گوشتین و روحی تازه به تازگی روح خداوند است تا آنان را قادر سازد احکام را نگه دارند و این‌گونه نام خدا را جلال دهند. البته که تحقق این وعده در عهد‌جدید (یوحنا ۳) به هر کس که از آب و روح مولود گردد عطا خواهد شد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

حزقیال ۳۶: ۲۲ 

«ای خاندان اسرائیل من این را نه به‌خاطر شما، بلکه به‌خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امت‌هایی که به آنها رفته، بی‌حرمت نموده‌اید به‌عمل می‌آورم.»

حزقیال ۳۶: ۲۲- ۳۲

۲۲«پس به خاندان اسرائیل بگو، خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید: ای خاندان اسرائیل، من نه به‌خاطر شما، بلکه به‌خاطر نام قدوس خود عمل خواهم کرد، نامی که شما آن را در میان مللی که به میانشان رفتید، بی‌حرمت ساخته‌اید! ۲۳من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد، نامی را که در میان ملتها بی‌حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی‌حرمت ساخته‌اید؛ و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که چون در میان شما قدوسیت خود را در نظر ملتها آشکار سازم، آنگاه ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم. ۲۴من شما را از میان ملل خواهم گرفت و از همۀ ممالک گرد آورده، به سرزمین خودتان در خواهم آورد. ۲۵آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همۀ ناپاکیها و از همۀ بتهایتان طاهر خواهم ساخت. ۲۶و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده، دلی گوشتین به شما خواهم داد. ۲۷روحِ خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید، و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. ۲۸شما در سرزمینی که من به پدرانتان بخشیدم، ساکن خواهید شد؛ شما قوم من خواهید بود و من خدای شما. ۲۹من شما را از همۀ نجاساتتان نجات خواهم داد. و غَله را فرا خوانده، آن را فراوان خواهم ساخت و دیگر قحطی بر شما نخواهم آورد. ۳۰میوۀ درختان و محصولِ مزارع را فراوان خواهم ساخت تا دیگر هرگز در میان ملل به رسواییِ قحطی دچار نشوید. ۳۱آنگاه راههای شریرانه و اعمال بدتان را به یاد خواهید آورد و به سبب گناهان و اعمال قبیحتان از خویشتن کراهت خواهید داشت. ۳۲و خداوندگارْ یهوه می‌گوید: بدانید که این را به‌خاطر شما نمی‌کنم! پس ای خاندان اسرائیل، به سبب راههای خود خجل و شرمسار باشید!

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.