نان روزانه

کلام امروز: یوحنا ۱۲: ۲۴ | مطالعهٔ کتاب مقدس: یوحنا ۲۰:۱۲-۳۳

صلیب و مأموریت

«آمین آمین به شما می‌گویم، اگر دانهٔ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می‌ماند، اما اگر بمیرد بار بسیار می‌آورد.» یوحنا ۱۲: ۲۴

یوحنای انجیل‌نگار، پیش از مواجه ساختن ما با مرگ عیسی، قصد دارد ما را به درک و کشف رستاخیز هدایت کند. در واقع، باب‌های ۱۱ و ۱۲ انجیل یوحنا ما را به تعمق بر «عید فصح نوین» رهنمون می‌سازد. باید خاطرنشان کرد که هر چهار انجیل ورود مظفرانه و پر‌جلال مسیح را به اورشلیم ذکر کرده‌اند. مسیح سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم می‌شود و مورد استقبال جماعت کثیری قرار می‌گیرد که شاخه‌های نخل را به دست گرفته و بانگ بر‌می‌آورند: «هوشیعانا! مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید، مبارک است پادشاه اسرائیل.» (یوحنا ۱۲: ۱۳)

در انجیل یوحنای قدیس، این رویداد آغاز هفتهٔ مقدس درد و رنج و رستاخیز مسیح است. کلیسا در طول تاریخ این روز را تحت عنوان «یکشنبهٔ نخل» پاس داشته است. یونانیانی که شاهد چنین واقعه‌ای بودند، به نزد شاگردان عیسی، یعنی فیلیپس و اندریاس که از بومیان نواحی مرزی و دارای نام‌های یونانی بودند رفتند و از آنها خواستند که واسطهٔ ملاقات با عیسی باشند. پاسخ عیسی به ایشان بس شگفت‌انگیز است: عیسی به آنان گفت: “ساعت جلال یافتن پسر انسان فرا رسیده است.” (یوحنا ۱۲: ۲۳)

انجیل‌نگار در تعمق خود، این واقعه را نشانهٔ ورود امت‌ها به حضور عیسای جلال‌یافته می‌داند. پدران کلیسا واقعهٔ مرتبط با پنطیکاست در کتاب اعمال رسولان فصل دوم را در ملاقات با افسر رومی در انجیل متی فصل ۸ نیز دیده‌اند. بدین معنی که خداوند جلال‌یافته تمامی امت‌ها را دعوت کرده است تا وارد عهد نوین خداوند در خون بره شده و هر کسی از یهود و یونانی، پارسی و مادی و… به‌حسب ایمان، فرزند ابراهیم و قوم خاص او گردند: «که زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم و با عهدهای شامل وعده، بیگانه بودید، و بی‌امید و بی‌خدا در این جهان به‌سر می‌بردید. اما اکنون در مسیح عیسی، شما که زمانی دور بودید، به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شده‌اید.» (افسسیان ۲: ۱۲ – ۱۳)

به ثمر رسیدن وی همانند آن دانه‌ای است که در زمین کاشته می‌شود تا ثمر آورد. عیسی دانهٔ خداست که می‌بایست بمیرد و با مرگ خویش ثمر آورد. با این اعلام که: «آنگاه ندایی از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد.» (یوحنا ۲۸:۱۲)

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

یوحنا ۱۲: ۲۴

«آمین آمین به شما می‌گویم، اگر دانهٔ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می‌ماند، اما اگر بمیرد بار بسیار می‌آورد.»

یوحنا ۲۰:۱۲-۳۳

یونانیان در پی ملاقات با عیسی
۲۰در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند، شماری یونانی بودند. ۲۱آنها نزد فیلیپُس، که اهل بِیت‌صِیْدای جلیل بود، آمدند و به او گفتند: «سَروَرا، می‌خواهیم عیسی را ببینیم.» ۲۲فیلیپُس آمد و به آندریاس گفت، و آنها هر دو رفتند و به عیسی گفتند. ۲۳عیسی به آنان گفت: «ساعتِ جلال یافتن پسر انسان فرا رسیده است. ۲۴آمین، آمین، به شما می‌گویم، اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می‌ماند؛ امّا اگر بمیرد بارِ بسیار می‌آورد. ۲۵کسی که جان خود را دوست بدارد، آن را از دست خواهد داد. امّا کسی که در این جهان از جان خود نفرت داشته باشد، آن را تا حیات جاویدان حفظ خواهد کرد. ۲۶آن که بخواهد مرا خدمت کند، باید از من پیروی کند؛ و جایی که من باشم، خادم من نیز خواهد بود. کسی که مرا خدمت کند، پدرم او را سرافراز خواهد کرد.
عیسی از مرگ خود سخن می‌گوید
۲۷«اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ”پدر! مرا از این ساعت رهایی ده“؟ امّا برای همین منظور به این ساعت رسیده‌ام. ۲۸پدر، نام خود را جلال ده!» آنگاه ندایی از آسمان در رسید که: «جلال داده‌ام و باز جلال خواهم داد.» ۲۹پس مردمی که آنجا بودند و این را شنیدند، گفتند: «رعد بود.» دیگران گفتند: «فرشته‌ای با او سخن گفت.» ۳۰عیسی گفت: «این ندا برای شما بود، نه برای من. ۳۱اکنون زمان داوری بر این دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود. ۳۲و من چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید.» ۳۳او با این سخن، به چگونگی مرگی اشاره می‌کرد که انتظارش را می‌کشید.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.