دسته: ۲۹ داستان برگزیده از کتاب‌مقدس

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۱۳ خرداد

لوقا ۹:‏۲۸‏-۳۶

«…نمودِ چهره‌اش تغییر کرد.» (آیهٔ ۲۹)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۳ خرداد

نه به‌عنوان جایگزین، بلکه به‌عنوان چیزی کاملاً جدید

تثنیه ۳:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.