چه کسی در ملکوت خدا بزرگترین خواهد بود؟

یک روز تعدادی از والدین کودکان خود را برای دیدن عیسی به پیش او آوردند. حتی بعضی از مادران با فرزندان کوچک در آغوششان آمده بودند. آنها می‌خواستند خداوند دستش را بر روی کودکان آنها بگذارد و برکتشان دهد. اما به‌خاطر جمعیت زیادی که مسیح را احاطه کرده بود قادر به نزدیک‌شدن به او نبودند. شاگردان نیز به آنها گفتند: « مزاحم نشوید، خداوند سرش شلوغ است و برای بچه‌ها وقت ندارد.»

ولی وقتی عیسی رفتار شاگردان را دید، ناراحت شد و به آنان گفت: «هیچ‌وقت مانع بچه‌ها نشوید. ملکوت من از کسانی تشکیل شده است که پُراعتماد، پُر‌محبت، فروتن و بخشنده هستند، درست مثل بچه‌ها. همیشه اجازه دهید که بچه‌ها نزد من بیایند.»

سپس مسیح بچه‌ها را یکی‌یکی در آغوش کشید. او به محبت و نرمی بر سر همه بچه‌ها دست کشید و آنها را برکت داد. شاگردان با تعجب این صحنه را تماشا می‌کردند؛ چون خداوند توجه خیلی زیادی به این بچه‌های کوچک نشان می‌داد.

یک روز شاگردان عیسی در مورد اینکه چه کسی در میان آنها بزرگترین است، داشتند بحث می‌کردند و هر کدام از آنها فکر می‌کرد که خودش از دیگران مهمتر است. اما چون به نتیجه نرسیدند، پیش عیسی رفتند و از او پرسیدند: «چه کسی در ملکوت خدا از همه بزرگتر است؟»

مسیح به سادگی بچه‌ای را در میان آنان قرار داد و گفت: «تا زمانی که قلب خودتان را عوض نکنید و مثل این بچه نشوید، وارد ملکوت من نخواهید شد. یک بچه سعی نمی‌کند مهم، ثروتمند، قدرتمند، و معروف باشد. او والدینش را دوست دارد و مطمئن است که آنها از او مراقبت خواهند کرد. هر کس که فروتن است و به پدر آسمانی خودش مثل یک بچه اعتماد می‌کند، در ملکوت خدا بزرگترین خواهد بود.»

مسیح ادامه داد: «شخص را بهتر است یک سنگ بر گردن خود ببندد و به اعماق دریا فرو رود، تا اینکه یک بچه را از من دور کند و به گناه بکشاند.»

و بعد گفت: «بچه‌ها در بهشت فرشتگانی دارند که از آنان محافظت می‌کنند، و ملکوت خدا از این بچه‌ها ساخته شده است.»

  • متی فصل ۱۸ آیات ۱ تا ۶ و آیه ۱۰
  • مرقس فصل ۹ آیات ۳۳ تا ۳۷ و فصل ۱۰ آیات ۱۳ تا ۱۶
  • لوقا فصل ۹ آیات ۴۶ تا ۴۸ و فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۱۷

والدین: 

کودکان و شیرخوارگان شکوه تو را می‌سرایند. تو دشمنان و انتقام‌گیرندگان را ساکت می‌کنی، و از دشمنی آنان در امان هستی.

مزامیر فصل ۸ آیه ۲

مرقس فصل ۵ آیه ۳۶

کودکان:

چه کسی گفت، عیسی برای بچه‌ها وقت ندارد؟
۲- آیا عیسی همهٔ بچه‌ها را دوست دارد؟
۳- آیا مسیح شما را دوست دارد؟

  1. چه کسی گفت، عیسی برای بچه‌ها وقت ندارد؟
  2. آیا عیسی همهٔ بچه‌ها را دوست دارد؟
  3. آیا مسیح شما را دوست دارد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.